Organisatie
Predikant
Wijk kerkenraad
Wijkkas

Wijkkas
Bij de uitgang van de kerk in Harskamp hangt een houten kistje voor de wijkkas. Bovendien is er maandelijks in de dienst een collete voor de wijkkas. Het geld van de wijkkas is ten behoeve van allerlei actviteiten binnen onze wijk, waarvoor op andere wijze moeilijk geld bijeen te brengen is, o.a.:
- bloemen in de kerk
- geschenk bij huwelijk, belijdenis en doop
- attentie voor gastspreker, muzikale begeleiding, etc.
- lectuur voor kerkenraad
- koffie, thee, limande, fris, koeken, etc.
- extra's in of t.b.v. erediensten

Een gift is welkom:
IBAN: NL63RABO0307795926
Naam: Protestantse Gemeente Ede
Omschrijving: Wijkkas Harskamp