Kerkbalans 2020

Geacht gemeentelid,

Evenals vorig jaar willen we ook nu weer nadrukkelijk uw aandacht vragen voor de actie kerkbalans.
De financiële positie van de Protestantse Gemeente Ede ( PGE ), waar ook wij toe behoren, blijft onverminderd zorgelijk. Voor dit jaar is een tekort begroot van € 104.000,-.
Vorig jaar heeft de kerk u gevraagd om de komende jaren, indien uw financiële middelen dat toelaten, uw toezegging jaarlijks met tenminste 2% te verhogen. Alleen op deze manier kan onze kerk op termijn uit de zorgen en daarmee uit de gevarenzone geraken.
Vorig jaar heeft u als leden van wijk Harskamp hieraan royaal gehoor gegeven.
We zijn er echter nog lang niet, ook de komende jaren zal de stijgende lijn zich moeten voortzetten anders zullen er alsnog drastische maatregelen genomen moeten worden.

Vorig jaar zaten we op 9 mei met een grote groep gemeenteleden bij elkaar om samen na te denken over de toekomst van onze wijk.
De allerbelangrijkste conclusies van deze avond waren dat we met z’n allen erg graag als wijk een vaste predikant willen houden en bij elkaar willen blijven komen in ons eigen gebouw wat al meer dan 60 jaar onze plaats van samenkomst is. Dit alles kost geld, dat zult u begrijpen.
In de voorgaande jaren is het in onze wijk niet gelukt de kosten voor het pastoraat en het kerkgebouw op te brengen. Om als wijk voort te kunnen bestaan is dat wel nodig.
Daarom vragen we u om ook dit jaar weer uw verantwoording te nemen en zorgvuldig om te gaan met het bepalen van uw toezegging voor de Actie Kerkbalans 2020. Zonder een vaste predikant en een goed en stabiel onderkomen zal het veel lastiger zijn om een levende gemeente te blijven die bezig wil zijn tot Gods eer !


Overige informatie over de Actie Kerkbalans 2020

Op 18 januari start de Actie Kerkbalans. Vanaf maandag 20 januari kunt u een vrijwilliger van uw kerk aan de deur verwachten met de bekende Kerkbalansenvelop. Een aantal dagen later wordt de retourenvelop met toezeggingsformulier dan weer opgehaald. Gemeenteleden die zich geregistreerd hebben voor Kerkbalans via internet krijgen geen Kerkbalansenvelop, maar ontvangen omstreeks maandag 20 januari een e-mail met alle informatie om digitaal een toezegging te kunnen doen voor de Actie Kerkbalans 2020. Als u omstreeks 20 januari toch geen e-mail hebt ontvangen van het Kerkelijk Bureau, kijk dan even in uw spambox. Ook zonder e-mailbericht kunt u vanaf maandag 20 januari uw toezegging doen via www.skgcollect.nl/136
Uw financiële bijdrage is voor de Protestantse Gemeente Ede en is o.a. bestemd voor het pastoraat, het onderhoud van de kerkgebouwen, het salaris van de predikanten, kosters en organisten en om de wekelijkse en speciale vieringen te bekostigen.
Evenals vorig jaar doen wij een beroep op alle gemeenteleden om – indien mogelijk en naar vermogen – uw financiële bijdrage voor 2020 en voor de jaren daarna steeds met minimaal 2% te verhogen. Ga voor een toelichting op de financiële situatie van onze gemeente naar http://www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Ede

Met uw smartphone of tablet

De Actie Kerkbalans kunt u ook eenvoudig regelen met uw smartphone of tablet via de app ‘Kerkgeld’. Deze app kunt u downloaden via de App Store (Apple) of Google Play(Android).
Na installatie koppelt u het Digitaal Portaal Protestantse Gemeente Ede aan de app (dat is een eenmalige handeling). Daarna kunt u inloggen met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord of een account aanmaken. Via de optie ‘Doelen’ komt u vervolgens terecht bij de Actie Kerkbalans 2020. Een uitgebreidere handleiding voor de Kerkgeld App vindt u op http://www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans