Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

20181107bloemstuk.JPG
Dankdag: liturgisch bloemstuk

2018voedselbankactie.png
TERUGBLIK STARTWEEKEND
We mogen met zijn allen terugkijken op een mooi en zonnig startweekend met als thema “Een goed gesprek”. De BBQ was weer gezellig en we hebben in groepjes goede gesprekken gehad die geïnspireerd waren op de schilderijen van Hennie Ansink. De schilderijen hadden elk een Christelijk thema.
2018092930schilderij
De kinderen hadden voor die tijd een speurtocht gelopen en zo goed als alle 25 voorwerpen gevonden!
Op zondag zong zanggroep Zimri in de dienst en we hebben met elkaar mooie liederen gezongen. Het was heel fijn dat drie gemeenteleden tijdens de dienst met ons wilden delen wat hen aansprak in de schilderijen die de vorige dag besproken waren.
De kinderen mochten bepalen aan wie zij een snoepboeketje mochten geven en dit ging naar een ziek kind in de buurt van de kerk. Het Liturgisch Bloemstuk was ook dit keer weer heel mooi en geïnspireerd op het thema van het Startweekend.

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

18 nov 10.00 uur ds. K. Dijk, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: God eren bij het bruiloftsmaal ( Openbaring 19:1-10 ) toelichting
25 nov 10.00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
kindernevendienst: Gods nieuwe schepping ( Openbaring 21:1-21 ) toelichting
2 dec 10.00 uur ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
kindernevendienst: Aankondiging van de geboorte van Johannes ( Lucas 1:5-25 ) toelichting
9 dec 10.00 uur ds. J. Visser-Sonneveld, 2de Advent
kindernevendienst: Aankondiging van de geboorte van Jezus ( Lucas 1:26-38 ) toelichting
16 dec 10.00 uur ds. H. Wolters, 3de Advent
kindernevendienst: Maria bij Elisabet ( Lucas 1:39-56 )
23 dec 10.00 uur ds. A. Pilkes -van Delft, 4de Advent
kindernevendienst: De geboorte van Johannes ( Lucas 1:57-80 )
22 dec 18.30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Gezinskerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10.00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De geboorte van Jezus ( Lucas 2:1-20 )
30 dec 10.00 uur ds. T. Werner
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder ( Lucas 2: 21-40 )
31 dec 19.30 uur ds. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
6 jan 10. 00 uur 2019 ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, nieuwjaarswensen
kindernevendienst: Wie zijn gelovig? ( Matteüs 5:1-12 )
13 jan 10. 00 uur ds. Ds. F. W. Kuipers,
kindernevendienst: Gelovig zonder opsmuk ( Mt 6:1-8 )
20 jan 10. 00 uur ds. Ds. O. Doorn, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Koningin Vast weggestuurd ( Ester 1 )
27 jan 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: Ester, de nieuwe koningin ( Ester 2:1-18 )
3 feb 10. 00 uur ds. Ds. A. Haaima, Koffiedrinken
kindernevendienst: Trouwe Mordechai en jaloerse Haman ( Ester 2:19-3:15 )
10 feb 10. 00 uur ds. Ds. L. van der Laan- van der Winden,
kindernevendienst: Ester moet haar volk redden ( Ester 4 )
17 feb 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: Ester gaat naar de koning ( Ester 5:1-6:11 )
24 feb 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Haman wordt gestraft ( Ester 7:1-8:2 )
3 mrt 10. 00 uur ds. Ds. A. Pilkes-van Delft, Koffiedrinken
kindernevendienst: Gelijkenis van de verloren zoon ( Lucas 15:11-32 )
10 mrt 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De rijke jongen ( Lucas 18:18-34 )
13 mrt 19. 30 uur ds. Ds. G.J.M. Baalbergen, Biddag
kindernevendienst: Geen paniek, God zorgt voor ons ( Matteüs 6:25-34 )
17 mrt 10. 00 uur ds. Ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Jezus gevangengenomen in Getsemane ( Lucas 22:39-53 )
24 mrt 10. 00 uur ds. Ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Petrus wil Jezus niet meer kennen ( Lucas 22:54-62 )
31 mrt 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, Dienst met catechisanten
kindernevendienst: Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas) ( Lucas 23:1-25 )
7 apr 10. 00 uur ds. Ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simon van Cyrene ( Lucas 23:26-32 )
14 apr 10. 00 uur ds. Ds. E.S.A. van Buuren ,
kindernevendienst: Jezus gestorven en begraven ( Lucas 23:33-53 )
19 apr 19. 30 uur ds. Ds. E. Egberts, Goede Vrijdag
geen kindernevendienst
21 apr 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, Pasen
kindernevendienst: Jezus is opgewekt ( Lc. 24:1-10 )
28 apr 10. 00 uur ds. Ds. H.K. Wolters,
kindernevendienst: Abram door God geroepen ( Genesis 12 )
5 Mei 10. 00 uur ds. Ds. J.P. Koning, Koffiedrinken
kindernevendienst: Abram en Lot gaan uit elkaar ( Genesis 13 )
12 Mei 10,00 uur ds. Ds. D. de Jong ,
kindernevendienst: Abram bevrijdt Lot ( Genesis 14 )
19 Mei 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: God sluit een verbond met Abram ( Genesis 15 )
26 Mei 10. 00 uur ds. Ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: Een andere Trooster dan Jezus ( Johannes 14:15-31 )
30 Mei 9. 00 uur ds. Ds. E.S.A. van Buuren , Hemelvaartsdag
kindernevendienst: Een vruchtbaar leven door Jezus ( Johannes 15:1-8 )
2 jun 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Gehaat vanwege Jezus ( Johannes 15:18-27 )
9 jun 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, Pinksteren
kindernevendienst: Getuigen van Jezus ( Johannes 20:19-23/Hand. 2 )
16 jun 10. 00 uur ds. Ds. A. Pilkes-van Delft, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Opnieuw geboren (nadruk vs. 1-16) ( Johannes 3:1-21 )
23 jun 10. 00 uur ds. Ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: De demonen verliezen de strijd ( Lucas 8:26-39 )
30 jun 10. 00 uur ds. Ds. DSTP. de Jong,
kindernevendienst: Jezus volgen ( Lucas 9:51-62 )
7 jul 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, Overstapdienst en koffiedrinken
kindernevendienst: Jezus stuurt 72 leerlingen op pad ( Lucas 10:1-20 )
14 jul 10. 00 uur ds. Ds. J. P. Koning,
kindernevendienst: Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ( Lucas 10:25-37 )
21 jul 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Jezus bij Marta en Maria ( Lucas 10:38-42 )
28 jul 10. 00 uur ds. Ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Bidden tot een liefdevolle God ( Lucas 11:1-13 )
4 aug 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Echte rijkdom ( Lucas 12:13-21 )
11 aug 10. 00 uur ds. Ds. T. Werner,
kindernevendienst: Een geloof dat groeien kan ( Kolossenzen 1:1-14 )
18 aug 10. 00 uur ds. Ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Lijden voor Christus ( Kolossenzen 1:24-2:3 )
25 aug 10. 00 uur ds. Ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Met Christus gestorven en opgestaan ( Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4 )
1 sep 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Een nieuw leven door Christus ( Kolossenzen 3:5-17 )
8 sep 10. 00 uur ds. Ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Christen zijn in een niet-christelijke wereld ( Kolossenzen 3:18-4:6 )
15 sep 10. 00 uur ds. Ds. A. Haaima,
kindernevendienst: De geboorte van Samuël ( 1 Samuël 1:1-2:10 )
22 sep 10. 00 uur ds. Ds. G.J.M. Baalbergen,
kindernevendienst: Eli’s zonen leven slecht ( 1 Samuël 2:11-36 )
29 sep 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag
kindernevendienst: De HEER roept Samuël ( 1 Samuël 3 )
6 okt 10. 00 uur ds. Ds. E. Egberts, Koffiedrinken
kindernevendienst: De Filistijnen veroveren de ark van de HEER ( 1 Samuël 4 )
13 okt 10. 00 uur ds. Ds. A. Pilkes-van Delft,
kindernevendienst: De Ark bij de Filistijnen ( 1 Samuël 5 )
20 okt 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De Ark komt terug naar Israël ( 1 Samuël 6 )
27 okt 10. 00 uur ds. Ds. F.W. Kuipers,
kindernevendienst: Saul gezalfd tot koning ( 1 Samuël 9-10 )
3 nov 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon, Koffiedrinken
kindernevendienst: Saul bevrijdt Jabes ( 1 Samuël 11 )
6 nov 19. 30 uur ds. Ds. O. Doorn, Dankdag
kindernevendienst: Een dankbare gemeente in Christus ( 2 Johannes )
10 nov 10. 00 uur ds. Ds. P. 'tHoen,
kindernevendienst: Saul wordt ongehoorzaam ( 1 Samuël 13 )
17 nov 10. 00 uur ds. Ds. K. Santing, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Jonatan vertrouwt o0p de HEER ( 1 Samuël 14 )
24 nov 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
kindernevendienst: David gezalfd tot koning ( 1 Samuël 16 )
1 dec 10. 00 uur ds. Ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
kindernevendienst: Het volk van de HEER ( Micha 2:6-13 )
8 dec 10. 00 uur ds. Ds. K. Dijk, 2de Advent
kindernevendienst: De HEER is koning op de Sion ( Micha 4:1-8 )
15 dec 10. 00 uur ds. Dhr. van Riezen, 3de Advent
kindernevendienst: De gerechtigheid van de HEER ( Micha 6:1-8 )
22 dec 10. 00 uur ds. Ds. E.S.A. van Buuren , 4de Advent
kindernevendienst: Gods trouw aan zondige mensem ( Micha 7:1-7 en 18-20 )
24 dec 18. 30 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De Messias komt ( Micha 5:1-4en Lucas 2:1-7 )
29 dec 10. 00 uur ds. Ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus ( Lucas 2:33-40 )
31 dec 19. 30 uur ds. Ds. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
`


18 november - God eren bij het bruiloftsmaal
Een bruid heeft vaak een mooie, witte jurk aan op haar trouwdag. Dit is een teken van het nieuwe begin, nieuwe toekomst met haar man. Iets wit wordt snel vies; je ziet er alles op. Wit is in de Bijbel de kleur van het feest, van het nieuwe begin en van de zuiverheid.
Johannes vertelt dat wij uitgenodigd worden door God voor een bruiloftsfeest. Het vieze en verkeerde (zonde) is nu weg. Dus het is feest. De nieuwe hemel en nieuwe aarde begint. Jezus is de Bruidegom en de kerk de Bruid. En hij wil voor altijd samen zijn met de mensen die van Hem houden. Met ons dus, met alle mensen in de kerk. De mensen staan in witte kleren op het grote bruiloftsfeest. Er wordt gezongen tot eer van God. Eén groot feest, blij feest in de hemel.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.25 november - Gods nieuwe schepping
Heb je wel eens gezien dat een oud gebouw helemaal werd vernieuwd. Een deel van het gebouw blijft staan, maar er worden muren weggehaald en een nieuw stuk eraan gebouwd. Als het af is, herken je het oude bijna niet meer. De materialen, de kleuren, de inrichting, alles helemaal nieuw. Het is veel mooier dan het ooit geweest is.
Johannes ziet een totaal verbouwde wereld. Johannes beschrijft die wereld. Het is prachtig. Er zal geen verdriet en pijn meer zijn. Er staat een grote muur omheen met allemaal prachtige poorten en straten van goud. Je kunt er eindeloos spelen en genieten. Het is er altijd veilig en mooi. Het is een droomstad. En het belangrijkste is: God woont daar bij ons. Het nieuwe Jeruzalem.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.2 december - God wijst de weg
Dankzij de routeplanner kunnen wij ook in vreemde plaatsen onze weg vinden. Je hoeft maar de bestemming in te toetsen en aan te geven of je per auto, per fiets of lopend gaat. Daarna vertelt de Tomtom je precies hoe je rijden moet en hoeveel tijd je voor de reis moet uittrekken. Straat voor straat wordt jij naar jouw bestemming gebracht. Maar er kunnen plotseling hindernissen zijn: een ongeluk, een wegafsluiting. Dan duurt het alles langer en moet je zelfs een andere route volgen.
Zacharias en Elisabet willen graag kinderen, maar ze zijn te oud. Dan komt Gods engel bij Zacharias. Die zegt: ‘Jij en Elisabet krijgen een kindje. Een bijzondere jongen, die zal vertellen over de komst van de Here Jezus.’ Zacharias kan het niet geloven. Kan God nu nog een kindje geven aan hen, dat is toch onmogelijk? God laat aan Zacharias zien hoe de toekomst eruit gaat zien maar hij kan het niet geloven. Daarom zal hij niet meer kunnen praten totdat het kindje geboren is.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.9 december - Wat U doet is goed
Maria is in haar huis bezig als plotseling een engel van God haar komt opzoeken. De engel heeft een boodschap voor Maria. ‘Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een belangrijk man worden en de mensen zullen hem de Zoon van God noemen. Hij is de beloofde Verlosser. Maria is blij, maar vraagt wel. ‘Hoe kan dat? Ik ben nog niet getrouwd. Wie moet dan de vader worden?’ De engel Gabriël antwoordde: ‘Dat kan, omdat de Heilige Geest van God bij je is. God zal de vader worden. En daarom zal het heilige kind dat je krijgt, de Zoon van God genoemd worden.’ Maria bedankt God. Ze zegt: Here God, als U mij dit kindje geeft, is het goed. U houdt zoveel van mij, Ik zal doen wat U vraagt!
Het bericht dat Maria van de engel krijgt was voor haar verrassend; zij wordt moeder van Gods Zoon. Maar hoe zit het met Jozef en wat zullen de mensen ervan zeggen, als ze een kindje krijgt terwijl ze niet met Jozef is getrouwd? Toch vertrouwt Maria erop, dat het goed komt. God houdt van haar en dus is haar antwoord: ‘Laat er met mij gebeuren, wat U hebt gezegd.’ Ze heeft vertrouwen in Hem.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.