Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).


Kindercollecteproject

Zondag 28 januari werd het kindercollecteproject t.b.v. Stichting Sjaki-Tari-Us afgesloten. De familie van Harten ontving symbolisch de oprangst van afgelopen twee jaar: €1620,11. In Ubud (Bali, Indonesie) heeft de stichting een schooltje gebouwd. De opbrengst zal worden gebruikt voor buiten-speeltoestellen. Meer informatie is te vinden op de volgende websites:
Website Sjaki-Tari-Us en Bali Batin

Zondag 4 februari was de start van het nieuwe project "Christelijk Kinderherstellingsoord Siloam op Curaçao". Dit herstellingsoord bestaat ruim 20 jaar en wordt met veel liefde en uithoudingsvermogen geleid door Robert en Durkje de Vries met hulp van vrijwilligers.Kinderen met diverse ernstige aandoeningen zoals aids, kanker, huidziektes en hartaandoeningen worden bij Siloam opgevangen in het kinderzorgpaviljoen.In de ruime hal is gelegenheid voor ontspanning. De zithoek gaat op diverse plaatsen kapot zodat de kinderen zich eraan kunnen blesseren. De kinderen gaan nu sparen voor een nieuwe zithoek. Alle donaties zijn welkom. Spaart u ook mee?
Meer informatie staat op de website siloamvillage.org


Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

11 februari, 10.00 uur: ds. F. Kuipers
Kindernevendienst gaat over Jezus brengt goedheid en waarheid ( Johannes 1:1-18 ) toelichting
18 februari, 10.00 uur: ds. K. Santing
Kindernevendienst gaat over De dood van Johannes de Doper ( Marcus 6:14-29 ) toelichting
25 februari, 10.00 uur: ds. A. Haaima
Kindernevendienst gaat over Jezus verheerlijkt op de berg ( Marcus 9:2-10 ) toelichting
4 maart, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken,
catechisatiedienst
Kindernevendienst gaat over Jezus reinigt de tempel ( Johannes 2:13-22 ) toelichting
11 maart, 10.00 uur: ds. O. Doorn
Kindernevendienst gaat over Jezus geeft duizenden mensen te eten ( Johannes 6:1-15 )
14 maart, 19,30 uur: ds. K. Santing, Biddag
Geen kindernevendienst
18 maart, 10.00 uur: ds. O. Doorn uit Nijkerk
Kindernevendienst gaat over Jezus legt zijn sterven uit ( Johannes 12:20-33 )
25 maart, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over Jezus trekt als koning Jeruzalem binnen ( Johannes 12:12-19 )
30 maart 19.30 uur: ds. E.H. Egberts, Goede Vrijdag
Geen kindernevendienst
1 april, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Paasdag
Kindernevendienst gaat over Het wordt licht: Jezus leeft ( Johannes 20:1-10Genesis 1:1-5 )
8 april, 10.00 uur: ds. F. Kuipers
Kindernevendienst gaat over De mens in Gods schepping ( Genesis 2:4b-25 )
15 april, 10.00 uur: ds. K. Dijk
Kindernevendienst gaat over De eerste zonde ( Genesis 3: 1-14 )
22 april, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma
Kindernevendienst gaat over Kaïn en Abel ( Genesis 4:1-16 )
29 april, 10.00 uur: ds. J. Visser-Sonneveld
Kindernevendienst gaat over Gods opdracht aan Noach ( Genesis 6:5-22 )
6 mei, 10.00 uur: ds. H. Wolters,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Gods verbond met de mens ( Genesis 8:1-9:17 )
10 mei, 9.00 uur: ds. E.S.A. van Buuren, Hemelvaartsdag
Geen kindernevendienst
13 mei, 10.00 uur: ds. J. Kroon
Kindernevendienst gaat over Spraakverwarring in Babel ( Genesis 11:1-10 )
20 mei, 10.00 uur: ds. J.P. Koning, Pinksteren
Kindernevendienst gaat over Spreken over God ( Handelingen 2 )
27 meu, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma
Kindernevendienst gaat over Job verliest alles ( Job 1 )
3 juni, 10.00 uur: ds. D. de Jong
Kindernevendienst gaat over Jobs vrienden zitten stil bij hem ( Job 2 )
10 juni, 10.00 uur: ds. J.P. Koning
Kindernevendienst gaat over Job vervloekt zijn geboortedag ( Job 3 )
17 juni, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over Job tot de orde geroepen ( Job 40 )
24 juni, 10.00 uur: ds. dhr. J. Lotterman
Kindernevendienst gaat over Job doet boete en wordt gezegend ( Job 42 )
1 juli, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Dankbare kinderen van God ( Efeziërs 1:1-14 )
8 juli, 10.00 uur: ds. J.P. Koning
Kindernevendienst gaat over Gods kerk ( Efeziërs 1:15-23 )
15 juli, 10.00 uur: ds. K. Santing
Kindernevendienst gaat over We leven in CHristus ( Efeziërs 2:1-10 )
22 juli, 10.00 uur: ds. E.S.A.van Buuren
Kindernevendienst gaat over Israël en de volken samen in Christus ( Efeziërs 2:11-22 )
29 juli, 10.00 uur: ds. J.P. Koning
Kindernevendienst gaat over God doet meer dan wij kunnen bidden ( Efeziërs 3:14-21 )
5 augustus, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Leven voor Christus ( Efeziërs 4:17-32 )
12 augustus, 10.00 uur: ds. A. Haaima
Kindernevendienst gaat over Gods wapens voor ons ( Efeziërs 6:10-20 )
19 augustus, 10.00 uur: ds. K. Dijk
Kindernevendienst gaat over Gelovige vrienden ver weg van huis ( Daniël 1 )
26 augustus, 10.00 uur: ds. H. Wolters
Kindernevendienst gaat over De droom van Nebukadnessar ( Daniël 2 )
2 september, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Nebukadnessar wil aanbeden worden ( Daniël 3 )
9 september, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over Nebukadnessar verstoten door de mensen ( Daniël 4 )
16 september, 10.00 uur: ds. R. van Riezen
Kindernevendienst gaat over Feest tot de ondergang ( Daniël 5 )
23 september, 10.00 uur: ds. H. Wolters
Kindernevendienst gaat over Daniël blijft bidden ( Daniël 6 )
30 september, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag
Kindernevendienst gaat over Visioen van de vier dieren ( Daniël 7:1-14 )
7 okt, 10.00 uur: ds. J. Kroon ,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Ik ben de eerste en de laatste ( Openbaring 1:9-20 )
14 okt, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft
Kindernevendienst gaat over Christus opent de boekrol ( Openbaring 5:6-14 )
21 okt, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma
Kindernevendienst gaat over Christus brengt de gelovigen Thuis ( Openbaring 7:9-17 )
28 okt, 10.00 uur: ds. E.S.A. van Buuren
Kindernevendienst gaat over De geopende boekrol ( Openbaring 10:1-11 )
4 nov, 10.00 uur: ds. O. Doorn,
Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over De satan bedreigt Jezus en zijn kerk ( Openbaring 12:1-18 )
7 nov 19.30 uur: ds. E.H. Egberts, Dankdag
Geen kindernevendienst
11 nov, 10.00 uur: ds. W.v. Iperen
Kindernevendienst gaat over Babel gestraft voor haar zonde ( Openbaring 18 )
18 nov, 10.00 uur: ds. K. Dijk,
Heilig Avondmaal
Kindernevendienst gaat over God eren bij het bruiloftsmaal ( Openbaring 19:1-10 )
25 nov, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst gaat over Gods nieuwe schepping ( Openbaring 21:1-21 )
2 dec, 10.00 uur: ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
Kindernevendienst gaat over Aankondiging van de geboorte van Johannes ( Lucas 1:5-25 )
9 dec, 10.00 uur: ds. J. Visser-Sonneveld, 2de Advent
Kindernevendienst gaat over Aankondiging van de geboorte van Jezus ( Lucas 1:26-38 )
16 dec, 10.00 uur: ds. H. Wolters, 3de Advent
Kindernevendienst gaat over Maria bij Elisabet ( Lucas 1:39-56 )
23 dec, 10.00 uur: ds. A. Pilkes -van Delft, 4de Advent
Kindernevendienst gaat over De geboorte van Johannes ( Lucas 1:57-80 )
24 dec, 18.30 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
Kindernevendienst gaat over ( )
25 dec, 10.00 uur: ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
Kindernevendienst gaat over De geboorte van Jezus ( Lucas 2:1-20 )
30 dec, 10.00 uur: ds. T. Werner
Kindernevendienst gaat over Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder ( Lucas 2: 21-40 )
31 dec 19.30 uur: ds. T. Werner, oudejaarsdienst
Kindernevendienst gaat over ( )11 februari - Het begin van een nieuwe schepping
Je hebt vast wel eens speelgoed dat het niet meer doet. Je vindt het mooi en bent er zuinig op. Wat doe je ermee? Weggooien? Of probeer je het te (laten) maken? Misschien zit er een draadje los of de batterij verkeerd. Als dat is opgelost, dan is het speelgoed weer goed. Een kleinigheidje is zo opgelost, maar wat als de schade niet te herstellen lijkt? God heeft de wereld geschapen. Het werd precies zoals Hij dat wilde. Maar de mensen gingen hun eigen weg, wilde niet naar hem luisteren, met verschrikkelijke gevolgen (ruzie, haat tussen mensen, ziekte). Zou dat nog goed kunnen komen? Ziet God nog iets in zijn kapotte goede schepping? Gelukkig wel. Hij laat de aarde niet in de steek, Hij spreekt opnieuw en stuurt de Here Jezus. Jezus vertelt de mensen wat goed en mooi is. En zij mogen luisteren en weer blij worden.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.18 februari - De dood van Johannes de Doper
Johannes de Doper vertelde de mensen over God en dat ze naar hem moeten luisteren. Ook zegt hij tegen de mensen als ze iets verkeerd doen. Zo ook tegen koning Herodes. Herodes wil graag met Herodias, de vrouw van zijn broer, trouwen. Dat kan natuurlijk niet. Het is de vrouw van zijn broer en niet die van hem. Johannes wordt in de gevangenis gegooid. ‘Dan houdt Johannes zijn mond wel’ denk hij. Even later is de koning jarig en geeft een groot feest. De dochter van Herodias danst voor Herodes en zijn gasten. Herodes vind dit geweldig en zegt: ‘Vraag me wat je maar wilt, en ik zal het je geven.’ Ze ging naar haar moeder Herodias toe en vroeg: ‘Wat zal ik vragen?’ Haar moeder moest niet lang nadenken, want ze had een hekel aan Johannes de Doper en dit was haar manier om van hem af te komen. Dus antwoordde ze: ‘Vraag om Johannes de Doper te doden.’ Ze stapte naar de koning en vertelde dat ze wilde dat Johannes gedood werd. De koning kon dit niet weigeren want hij had gezworen dat ze alles kreeg. Ook al was hij het er niet mee eens. En zo werd Johannes gedood. Wat oneerlijk! Toch twijfelt Herodes: zoals Jezus praat en reageert… precies Johannes. Hij is gedood, maar het lijkt net of hij weer is opgestaan.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.25 februari - Jezus en een aantal leerlingen op een hoge berg
Jezus is op pad met Petrus, Jakobus en Johannes. Hij neemt hen mee naar een hoge berg, zodat ze helemaal alleen zijn. Dan gebeurt er iets bijzonders. Voor hun ogen verandert Jezus. Zijn kleren gaan wit glanzen. Toen kwamen Elia en Mozes uit de hemel. Ze spraken met Jezus. De mannen wisten niet wat ze moesten doen. Zo onder de indruk waren ze van wat er allemaal gebeurde. Daarna kwam een wolk boven hen en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ De mannen keken om zich heen en ineens was iedereen weer verdwenen en waren ze er weer alleen met Jezus. Toen ze weer naar beneden liepen zei Jezus: ‘Niemand mag je vertellen wat je hebt gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgestaan.’ De mannen beloofden dit, maar vroegen zich wel af: ‘Wat bedoelt hij daarmee?’
Als God met mensen wil spreken roept Hij ze naar een berg. Daarboven ben je even weg uit de drukte; daar is het stil en kan God zijn macht laten zien. Vandaag doet hij dat ook. En door met Mozes en Elia te spreken en de woorden van God heeft Jezus weer kracht om verder te gaan en te vertellen over Hem.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.4 maart - De betekenis van de tempel
Kort voor Pesach reist Jezus naar Jeruzalem. Op het tempelplein zitten mensen runderen, schapen en duiven te verkopen. Daar is de tempel niet voor bedoeld. Daar woont God; daar moet je rustig kunnen offeren en eerbiedig kunnen bidden. Jezus maakt een zweep van een touw en jaagt iedereen de tempel uit. Hij smijt het geld op de grond en gooit hun tafels omver. ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’
Jezus kan niet aanzien dat de mensen de tempel misbruiken voor hun eigen zaken. Er wordt gehandeld en winst gemaakt, zoals overal in de stad. Er is niets heiligs aan. Daarom veegt hij het tempelplein schoon en maakt er weer een heilige plaats van, waar je de Heer ontmoet.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.