Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).

Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

17 feb 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: Ester gaat naar de koning ( Ester 5:1-6:11 ) toelichting
24 feb 10. 00 uur dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Haman wordt gestraft ( Ester 7:1-8:2 ) toelichting
3 mrt 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft, Koffiedrinken
kindernevendienst: Gelijkenis van de verloren zoon ( Lucas 15:11-32 ) toelichting
10 mrt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De rijke jongen ( Lucas 18:18-34 ) toelichting
13 mrt 19. 30 uur ds. G.J.M. Baalbergen, Biddag
kindernevendienst: Geen paniek, God zorgt voor ons ( Matteüs 6:25-34 )
17 mrt 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Jezus gevangengenomen in Getsemane ( Lucas 22:39-53 )
24 mrt 10. 00 uur ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Petrus wil Jezus niet meer kennen ( Lucas 22:54-62 )
31 mrt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Dienst met catechisanten
kindernevendienst: Pilatus en Herodes (nadruk op Barabbas) ( Lucas 23:1-25 )
7 apr 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simon van Cyrene ( Lucas 23:26-32 )
14 apr 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren ,
kindernevendienst: Jezus gestorven en begraven ( Lucas 23:33-53 )
19 apr 19. 30 uur ds. E. Egberts, Goede Vrijdag
geen kindernevendienst
21 apr 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Pasen
kindernevendienst: Jezus is opgewekt ( Lc. 24:1-10 )
28 apr 10. 00 uur ds. H.K. Wolters,
kindernevendienst: Abram door God geroepen ( Genesis 12 )
5 Mei 10. 00 uur ds. J.P. Koning, Koffiedrinken
kindernevendienst: Abram en Lot gaan uit elkaar ( Genesis 13 )
12 Mei 10,00 uur ds. D. de Jong ,
kindernevendienst: Abram bevrijdt Lot ( Genesis 14 )
19 Mei 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: God sluit een verbond met Abram ( Genesis 15 )
26 Mei 10. 00 uur ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: Een andere Trooster dan Jezus ( Johannes 14:15-31 )
30 Mei 9. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , Hemelvaartsdag
kindernevendienst: Een vruchtbaar leven door Jezus ( Johannes 15:1-8 )
2 jun 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Gehaat vanwege Jezus ( Johannes 15:18-27 )
9 jun 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Pinksteren
kindernevendienst: Getuigen van Jezus ( Johannes 20:19-23/Hand. 2 )
16 jun 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Opnieuw geboren (nadruk vs. 1-16) ( Johannes 3:1-21 )
23 jun 10. 00 uur ds. J.P. Koning,
kindernevendienst: De demonen verliezen de strijd ( Lucas 8:26-39 )
30 jun 10. 00 uur ds. DSTP. de Jong,
kindernevendienst: Jezus volgen ( Lucas 9:51-62 )
7 jul 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Overstapdienst en koffiedrinken
kindernevendienst: Jezus stuurt 72 leerlingen op pad ( Lucas 10:1-20 )
14 jul 10. 00 uur ds. J. P. Koning,
kindernevendienst: Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ( Lucas 10:25-37 )
21 jul 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon,
kindernevendienst: Jezus bij Marta en Maria ( Lucas 10:38-42 )
28 jul 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Bidden tot een liefdevolle God ( Lucas 11:1-13 )
4 aug 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Echte rijkdom ( Lucas 12:13-21 )
11 aug 10. 00 uur ds. T. Werner,
kindernevendienst: Een geloof dat groeien kan ( Kolossenzen 1:1-14 )
18 aug 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Lijden voor Christus ( Kolossenzen 1:24-2:3 )
25 aug 10. 00 uur ds. K. Dijk,
kindernevendienst: Met Christus gestorven en opgestaan ( Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4 )
1 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Koffiedrinken
kindernevendienst: Een nieuw leven door Christus ( Kolossenzen 3:5-17 )
8 sep 10. 00 uur ds. H.K. Wolters, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Christen zijn in een niet-christelijke wereld ( Kolossenzen 3:18-4:6 )
15 sep 10. 00 uur ds. A. Haaima,
kindernevendienst: De geboorte van Samuël ( 1 Samuël 1:1-2:10 )
22 sep 10. 00 uur ds. G.J.M. Baalbergen,
kindernevendienst: Eli’s zonen leven slecht ( 1 Samuël 2:11-36 )
29 sep 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag
kindernevendienst: De HEER roept Samuël ( 1 Samuël 3 )
6 okt 10. 00 uur ds. E. Egberts, Koffiedrinken
kindernevendienst: De Filistijnen veroveren de ark van de HEER ( 1 Samuël 4 )
13 okt 10. 00 uur ds. A. Pilkes-van Delft,
kindernevendienst: De Ark bij de Filistijnen ( 1 Samuël 5 )
20 okt 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma,
kindernevendienst: De Ark komt terug naar Israël ( 1 Samuël 6 )
27 okt 10. 00 uur ds. F.W. Kuipers,
kindernevendienst: Saul gezalfd tot koning ( 1 Samuël 9-10 )
3 nov 10. 00 uur ds. Dhr J. Kroon, Koffiedrinken
kindernevendienst: Saul bevrijdt Jabes ( 1 Samuël 11 )
6 nov 19. 30 uur ds. O. Doorn, Dankdag
kindernevendienst: Een dankbare gemeente in Christus ( 2 Johannes )
10 nov 10. 00 uur ds. P. 'tHoen,
kindernevendienst: Saul wordt ongehoorzaam ( 1 Samuël 13 )
17 nov 10. 00 uur ds. K. Santing, Heilig Avondmaal
kindernevendienst: Jonatan vertrouwt o0p de HEER ( 1 Samuël 14 )
24 nov 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
kindernevendienst: David gezalfd tot koning ( 1 Samuël 16 )
1 dec 10. 00 uur ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
kindernevendienst: Het volk van de HEER ( Micha 2:6-13 )
8 dec 10. 00 uur ds. K. Dijk, 2de Advent
kindernevendienst: De HEER is koning op de Sion ( Micha 4:1-8 )
15 dec 10. 00 uur ds. Dhr. van Riezen, 3de Advent
kindernevendienst: De gerechtigheid van de HEER ( Micha 6:1-8 )
22 dec 10. 00 uur ds. E.S.A. van Buuren , 4de Advent
kindernevendienst: Gods trouw aan zondige mensem ( Micha 7:1-7 en 18-20 )
24 dec 18. 30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10. 00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
kindernevendienst: De Messias komt ( Micha 5:1-4en Lucas 2:1-7 )
29 dec 10. 00 uur ds. O. Doorn,
kindernevendienst: Simeon en Hanna ontmoeten Jezus ( Lucas 2:33-40 )
31 dec 19. 30 uur drs. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
`


17 februari – Ester gaat naar de koning
Na drie dagen ging Ester naar de koning. Ester hield een beetje afstand. Toen vroeg de koning aan Ester: ‘Wat is er, koningin Ester? Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden.’ Ester antwoordde: ‘Als u het goed vindt, wil ik graag dat u vandaag samen met Haman bij mij komt eten.’ De koning vond dit goed en liet Haman komen om samen bij Ester aan het feestmaal te gaan. Tijdens het eten vroeg de koning aan Ester: ‘Wat wilt u vragen? Wat is uw wens? Het zal u gegeven worden.’ En Ester antwoordde: ‘Als ik mag vragen wat ik wil, omdat u het laat uitkomen. Dan wil ik graag morgen nog een keer met u en Haman samen eten.’ Haman ging vrolijk naar huis, want morgen mocht hij nog een keer eten met de koning en Ester. Maar toen kwam hij Mordechai tegen en die boog en knielde niet voor hem. Haman werd woest, maar liet dit niet merken. Thuis gekomen vertelde hij aan zijn vrienden vrouw over het geweldige feestmaal en dat hij morgen nog een keer naar het paleis mocht komen voor nog een feestmaal. Maar zei hij: ‘Dit betekent allemaal niets voor mij zolang ik Mordechai nog levend zie.’ Samen bedenken ze een plan. Voordat hij morgen met de koning en Ester aan tafel gaat moet Mordechai worden opgehangen. Maar die nacht kan de koning niet slapen. Hij laat zich voorlezen uit een boek waar alle belangrijke gebeurtenissen in staan. Zo ook het verhaal van Mordechai die de koning had gewaarschuwd voor de moordplannen voor de moordplannen van zijn lijfwachten. ‘Welke onderscheiding heeft Mordechai daar voor gekregen?’ vroeg de koning. ‘Niets’ zeiden zijn kamerdienaars. Op dat moment was Haman net in het hof om zijn plan aan de koning voor te leggen. De koning riep hem bij hem en vroeg: ‘Wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen?’ Haman dacht dat dit over hem ging en bedacht iets leuks. ‘Op een paard in een mooie mantel moet hij worden rondgereden door de stad. ‘Oké’, zegt de koning, ‘doe dit met Mordechai precies zoals je hebt gezegd.’ Haman deed het, maar dit was natuurlijk niet zijn plan. Zo wordt Mordechai op het nippertje gered. Wat hij deed voor de koning wordt niet vergeten en hij wordt gered door God. De Heer blijft zijn kinderen trouw.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.24 februari - Haman wordt gestraft en de Joden gered
Koning Ahasveros gaat vandaag opnieuw samen met Haman bij koningin Ester eten. Zijn plan om Mordechai te doden is mislukt. Als ze met z’n drieën aan tafel zitten vraagt de koning aan Ester: ‘Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden.’ Koningin Ester antwoordde: ‘Mijn wens is dat ik en mijn volk blijft leven. We zijn namelijk verkocht om gedood te worden.’ ‘Wie is die man die dat wil uitvoeren?’ zei de koning. ‘Die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman!’ De koning is woedend. Haman probeert nog te voorkomen dat hij de doodstraf krijgt. Maar de koning luistert niet. ‘Staat er bij zijn huis niet een paal die bedoeld was voor Mordechai. Hang hem daar aan!’ En zo werd Haman gedood en de Joden gered. Mordechai krijgt de zegelring van Haman en het beheer over zijn bezittingen. God overwint het kwade en verandert het in het goede voor zijn volk.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.3 maart - Gelijkenis van de verloren zoon
Iedereen wil naar de verhalen luisteren van Jezus. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ Daarop vertelde Jezus hen een gelijkenis: Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: ‘Vader, mag ik vast mijn deel van de erfenis.’ De vader verdeelde zijn geld en spullen. Een paar dagen later vertrok zijn jongste zoon. Hij feestte erop los en gaf al zijn geld uit. Al gauw was zijn geld op. Toen kwam er een zware hongersnood in het land en om aan geld te komen ging hij werken. Hij mocht de varkens gaan hoeden, maar nog steeds had hij honger. Op een dag zei hij tegen zichzelf: ‘De knechten van mijn vader hebben het nog beter dan dat ik het nu heb. Ik ga terug naar mijn vader en zeg tegen hem: ‘Vader, ik ben niet goed bezig geweest en ik ben het niet waard om nog uw zoon te zijn. Mag ik alsjeblieft als knecht voor u werken?’’ De jongen ging terug naar huis en toen zijn vader zag dat hij eraan kwam rende hij op hem af en pakte hem stevig vast. De jongen zei tegen zijn vader: ‘Ik ben niet goed bezig geweest. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn.’ Maar de vader was zo blij dat hij zijn zoon terug had dat hij zijn grootste kalf liet slachten en organiseerde een feest.
De andere zoon die op het land aan het werk was hoorde via zijn knechten wat er op hun erf aan de hand was en ging woedend naar zijn vader: ‘Al jarenlang werk ik hard voor u en ik ben nooit ongehoorzaam geweest. En nu komt mijn broertje terug en wordt er een feestmaal voor hem georganiseerd terwijl hij al zijn geld heeft uitgegeven! En ik heb nog nooit een feestmaal gekregen.’ Zijn vader zei tegen hem: ‘Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mijn is, is van jou. Maar we moeten wel feest vieren, want je broer was verloren en is teruggevonden.’
De vader in de gelijkenis is God. Hij is een van zijn kinderen kwijt. Mensen kunnen niet zonder God; dat heeft de jongen in het buitenland zonder geld en eten goed door. Het is een afgang, maar … Dan blijkt de vader niet boos te zijn op hem. Hij is blij. Geen straf, maar een feest. God is blij met mensen die het verkeerd deden, maar terug willen komen naar Hem.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.10 maart - De rijke jongen
Een belangrijke man vraagt aan Jezus: ‘Wat moet ik doen om voor altijd bij God te horen?’ Jezus antwoord: ‘U kent de geboden; pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, lieg niet, toon eerbied voor uw vader en moeder.’ ‘Dat doe ik allemaal.’ zei de man. ‘Oké, zegt Jezus, er ontbreekt nog één ding. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, en dan mij volgen.’ Toen de man dat hoorde werd hij verdrietig. Hij was namelijk zeer rijk en nu moest hij alles wat hij had opgegeven.
In welke winkel kun je vrede kopen? En waar kun je gezondheid kopen? Nergens natuurlijk. Vrede, gezondheid, liefde en geluk kun je niet kopen. Je kunt je best ervoor doen: geen ruzie maken, goed voor jezelf zorgen, proberen vrolijk en goed te leven zoals God dat wil. Dat legt Jezus uit aan een belangrijke man. Maar de man schrikt: alles opgeven voor Jezus? Zijn spullen, zijn mooie huis, zijn werk? Dan is hij arm. Hij begrijpt nog niet dat je met alle spullen zonder Jezus arm bent. En dat je met het geloof in Jezus rijk bent, zelfs al heb je bijna niets.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.