Overzicht
kerkdiensten
Algemene
informatie
kerkdiensten
Oppas en
kinder-
nevendienst
Kerkdienst
beluisteren
Catechese
Gespreks-
groepen
Senioren-
werk
Liturgie-
commissie

Welkom op de site van de Gereformeerde wijkgemeente Harskamp (PKN).


2 september 2018 - kerkenraad.

Wat mochten we een mooie dienst hebben op zondag 2 september, de bevestiging van Dick en Henk en een heel warm afscheid van Arend na 40 jaar trouwe dienst en wat een verrassing was de bijdrage van het college van kerkrentmeester, een oorkonde met bijbehorende versierselen zoals dat volgens mij heet en een prachtig boeket bloemen voor Marja. Arend was blij en ontroerd wat heel goed te begrijpen is. Arend nogmaals dank namens alle leden van wijk Harskamp voor alles wat je gedurende zoveel jaar voor onze kerk hebt gedaan. Henk en Dick: Gods zegen gewenst bij het invulling geven aan de taak die jullie hebben aanvaard.
20180902peelen.JPG
Klik hier voor meer foto's.

2018start.png

Startweekend Gereformeerde Wijkgemeente Harskamp
Thema: Een goed gesprek.

Zaterdag 29 september vanaf 17:00 uur welkom voor de BBQ (@)
Om 17:30 uur steken we deze aan.
Locatie: het kerkplein.
Kinderen zijn welkom voor een Speurtocht(@) vanaf 16:00 uur!!!
► Na afloop van de BBQ staat er een bus ter bestrijding van de onkosten

Zondag 30 september is de feestelijke startdienst om 10:00 uur.
Voorganger: Ds. T. Volgenant – Beima
Muzikale medewerking: zanggroep Zimri. Zij zullen liederen zingen die we kennen van Opwekking, Gospel, Sela en Remco Hakkert.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade met zelfgebakken(@) cake / taart / koekjes

@:
Graag opgeven voor BBQ, speurtocht en bakken van iets lekkers bij de koffie voor 24 september:
per e-mail = postmaster@gereformeerdekerkharskamp.nl
of via de opgavenbus in de kerk.Hieronder een overzicht van de kerkdiensten:

9 sep 10.00 uur ds. A. Pilkes -van Delft, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst Nebukadnessar verstoten door de mensen ( Daniël 4 ) toelichting
16 sep 10.00 uur dhr. R. van Riezen
Kindernevendienst Feest tot de ondergang ( Daniël 5 ) toelichting
23 sep 10.00 uur ds. H. Wolters
Kindernevendienst Daniël blijft bidden ( Daniël 6 ) toelichting
30 sep 10.00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Startzondag,
met Interkerkelijk koor Zimri
Kindernevendienst Visioen van de vier dieren ( Daniël 7:1-14 ) toelichting
7 okt 10.00 uur dhr. J. Kroon , Koffiedrinken
Kindernevendienst Ik ben de eerste en de laatste ( Openbaring 1:9-20 )
14 okt 10.00 uur ds. A. Pilkes -van Delft
Kindernevendienst Christus opent de boekrol ( Openbaring 5:6-14 )
21 okt 10.00 uur ds. T. Volgenant-Beijma
Kindernevendienst Christus brengt de gelovigen Thuis ( Openbaring 7:9-17 )
28 okt 10.00 uur ds. E.S.A. van Buuren
Kindernevendienst De geopende boekrol ( Openbaring 10:1-11 )
4 nov 10.00 uur ds. O. Doorn, Koffiedrinken
Kindernevendienst De satan bedreigt Jezus en zijn kerk ( Openbaring 12:1-18 )
7 nov 19.30 uur ds. E.H. Egberts, Dankdag
geen kindernevendienst
11 nov 10.00 uur ds. W. v. Iperen
Kindernevendienst Babel gestraft voor haar zonde ( Openbaring 18 )
18 nov 10.00 uur ds. K. Dijk, Heilig Avondmaal
Kindernevendienst God eren bij het bruiloftsmaal ( Openbaring 19:1-10 )
25 nov 10.00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, afsluiting Kerkelijk jaar
Kindernevendienst Gods nieuwe schepping ( Openbaring 21:1-21 )
2 dec 10.00 uur ds. K. Santing, 1ste Advent/Koffiedrinken
Kindernevendienst Aankondiging van de geboorte van Johannes ( Lucas 1:5-25 )
9 dec 10.00 uur ds. J. Visser-Sonneveld, 2de Advent
Kindernevendienst Aankondiging van de geboorte van Jezus ( Lucas 1:26-38 )
16 dec 10.00 uur ds. H. Wolters, 3de Advent
Kindernevendienst Maria bij Elisabet ( Lucas 1:39-56 )
23 dec 10.00 uur ds. A. Pilkes -van Delft, 4de Advent
Kindernevendienst De geboorte van Johannes ( Lucas 1:57-80 )
24 dec 18.30 uur ds. T. Volgenant-Beijma, Kinderkerstfeest
geen kindernevendienst
25 dec 10.00 uur ds. T. Volgenant-Beijma, 1e Kerstdag
Kindernevendienst De geboorte van Jezus ( Lucas 2:1-20 )
30 dec 10.00 uur ds. T. Werner
Kindernevendienst Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder ( Lucas 2: 21-40 )
31 dec 19.30 uur ds. T. Werner, oudejaarsdienst
geen kindernevendienst
6 jan 10. 00 uur ds. Ds. T. Volgenant-Beijma, nieuwjaarswensen
Kindernevendienst Wie zijn gelovig? ( Matteüs 5:1-12 )


9 sept - Nebukadnessar verstoten door de mensen
Koning Nebukadnessar heeft weer een droom gehad. Hij snapt er helemaal niks van. Wat moet dit betekenen? Nebukadnessar stapt naar zijn wijze mannen en vertelt zijn droom, maar de wijze mannen kunnen zijn droom niet verklaren. Dus gaat Nebukadnessar naar Daniël. Hij vertelt Daniël zijn droom: ‘Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. De boom werd groter en sterker, zijn takken kwamen tot aan de hemel en hij was zo breed als de hele aarde. Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten waren heerlijk en gaf iedereen te eten. De dieren gingen er onderliggen voor de zon en de vogels bouwden hun nesten erin. Toen kwam er een engel en die riep: ‘Kap de boom om zodat alle dieren eronder liggen/die erin zitten vluchten, maar laat zijn stronk staan. Zodat er gras opgroeit die de dieren weer kunnen eten. Zeven jaar zal er voorbij gaan daarna zal er iets veranderen.’’ Daniël moet even denken, maar legt dan de koning uit. ‘U bent die boom, U bent machtig en sterk geworden en heerst over de hele aarde. U zult verstoten worden door de mensen en gaan leven als een dier. Dat de stronk blijft staan is omdat u naar zeven jaar zal erkennen dat God de grootste en machtigste is. Dan zult u het koningschap weer terug krijgen. Dus raad ik u aan om goed te leven en aan de armen te denken misschien gaat het dan niet gebeuren.’ Maar twaalf maanden later is het zover. Koning Nebukadnessar staat op te scheppen over zijn stad en dan klinkt een stem uit de hemel die dezelfde woorden spreekt als in zijn droom. Nebukadnessar wordt verstoten en gaat leven als een dier. Na zeven jaar krijgt Nebukadnessar zijn verstand terug en erkent dat God de hoogste en machtigste is en krijgt hij alles weer terug. Hij wordt weer koning, maar hij vertrouwd op de Heer.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.16 september - Feest tot de ondergang
Koning Belsassar (de zoon van koning Nebukadnessar) heeft voor zijn duizend machthebbers een groot feestmaal georganiseerd met lekker eten en wijn. Toen de koning al een beetje dronken was, liet hij de gouden en zilveren bekers van zijn vader koning Nebukadnessar komen. Dit waren bekers waar je niet zomaar uit mag drinken. Deze bekers had koning Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem gehaald. Toch liet koning Belsassar iedereen eruit drinken. En terwijl ze dat deden loofden de mensen hun goden. Plotseling verschenen er vingers van een hand op een muur. De vingers schreven iets op de muur. De koning trekt bleek weg en roept zijn magiërs: ‘Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren.’ Alle wijzen keken naar de letters, maar konden niet zeggen wat er stond. De koningin hoorde het geschreeuw van de koning en ging kijken wat er aan de hand was. Ze zei: ‘Je moet Daniël hebben. Hij weet veel, want hij heeft je vader ook geholpen om een raadsel op te lossen.’ Daniël werd er bijgehaald. ‘Ik zal u vertellen wat er staat geschreven net zoals ik dat bij u vader heb gedaan. Maar hoewel u wist van het verhaal van u vader heeft u de bekers op laten halen en uw goden aanboden in plaats van de God van Israël. Daarom heeft God die hand iets laten opschrijven op de muur. Dit is wat er geschreven staat: Mene, mene, tekel ufarsin. En dit is wat het betekent: God heeft de dagen van uw koningschap geteld en een einde aan gemaakt. Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven.’ Koning Belsassar is blij dat het raadsel is opgelost en gaat verder met feesten. De boodschap doet hem niets en dezelfde nacht word Belsassar gedood. Want God zwijgt niet en doet wat Hij zegt.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.23 september - Daniël in de leeuwenkuil
De nieuwe koning Darius maakt Daniël tot één van de rijksbestuurders. Hij deed het zo goed dat de koning eraan dacht om Daniël een nog hoge functie te geven. Daar waren de andere rijksbestuurders niet zo blij mee. Ze probeerden iets te vinden waarvoor ze hem konden aanklagen, maar Daniël deed zijn werk zo goed dat ze niks konden vinden. Toch was er één ding waar ze hem op konden pakken. Daniël heeft een andere God dan zij. De mannen gingen naar de koning en deden een voorstel voor een wet voor dertig dagen. ‘Wie de komende dagen een andere God of mens eert in plaats van de koning wordt in de leeuwenkuil gegooid.’ De koning was het er mee eens en schreef de wet. Dezelfde avond ging Daniël naar zijn huis en bad tot God zoals hij driemaal per dag deed. Maar toen drongen de mannen naar binnen en zagen Daniël bidden tot God. Dit mocht natuurlijk niet volgens hen en ze gingen naar de koning. Ze wezen de koning op zijn wet en vertelden wat Daniël deed. Hier schrok de koning van, want nu moest hij Daniël in de leeuwenkuil gooien terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet wilde. Maar zijn wet kan niet gewijzigd worden ook al is hij de koning. De koning stelde het uit, maar de mannen bleven aandringen. Toen zei de koning tegen Daniël: ‘Uw God zal u redden!’ Daniël werd in de leeuwenkuil gegooid. Die nacht kon de koning niet slapen en toen het ochtend was ging de koning gelijk naar de leeuwenkuil. ‘Daniël, heeft uw God u van de leeuwen kunnen redden?’ Daniël antwoordde: ‘Ja, God heeft een engel gestuurd die de monden van de leeuwen sloten.’ Daar was de koning blij mee en liet Daniël uit de leeuwenkuil halen.
Geloven kan je iets kosten: aanzien, geld, carriere, in sommige landen zelfs je leven. Maar Jezus geeft ons de opdracht om te bidden: bidden moet doen (bovendien heb je het gesprek met God ook nodig). Bidden doe je gewoon, hoe mensen daar ook over denken of op reageren. Want wat is erger: los van God of voor de leeuwen?

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.39 september - Visioen van de vier dieren
Daniël heeft een droom. Hij ziet vier dieren. De eerste leek op een leeuw met adelaarsvleugels. De tweede leek op een beer. Daarna zag hij een panter met vier vogelvleugels op zijn rug en het had ook vier koppen. En als laatste zag hij een dier dat angstaanjagend, afschrikwekkend en sterk was met grote ijzeren tanden. Het was heel anders dan de andere dieren en had tien horens. ‘Toen ik naar de horens keek’, zei Daniël, ‘zag ik hoe een kleine, nieuwe horen tussen de andere groeide. Drie van de oude horens vielen er af om plaats te maken voor de nieuwe. In die horen bevonden zich ogen en een mond. Er werden tronen neergezet en een oude wijze nam er plaats. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar leek wel wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. Duizenden deden alles voor hem, maar ik zag ook hoe het dier werd gedood vanwege zijn grote macht. De andere dieren werden wel minder machtig maar mochten nog in leven blijven. Toen kwam er iemand uit de hemel die eruitzag als een mens. Hij ging naar de oude wijze. De mens kreeg de macht, eer en het koningschap, van alle volken. Welke taal zij ook spraken. Zijn macht zou nooit overgaan.’
Daniël heeft wel een gekke droom van supersterke gekke dieren. Dit zijn eigenlijk allemaal koningen die geen rekening houden met God. Levensgevaarlijk, slim en snel. Die wijze oude man is God. Hij verslaat de dieren. Hij stuurt uit de hemel een mens die wel goed voor de wereld zorgt. Dat is Jezus. Hij krijgt van God de macht voor eeuwig. Koning over alle dieren!

Klik hier om terug te keren naar het overzicht.